Nyheter

En del av

2020

Att vara MILJÖNÄR-vänlig syftar till att vårt företag stimulerar återanvändning och hushållning med resurser genom att reparera och serva kvalitétsprodukter. Detta medför i sin tur till minskat avfall

Nu är vi MILJÖNÄRER i vår verkstad

By PSC

Besöksadress

Tel / Fax / Mail

Öppetider
Skydd & Verktyg AB

019-270130

Mån - Fre 07:00-16:30

Adolfsbergsvägen 6

019-270139


702 27  ÖREBRO

info@skyddoverktyg.se