Kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt standarden för kvalité ISO 9001 samt miljö ISO 14001.

Det har alltid varit naturligt för oss att ha med kvalitets- och miljöaspekten i de dagliga händelserna. Därför kändes det som en självklarhet att certifiera oss för att också visa att att vi arbetar strukturellt med dessa frågor. De krav och förväntningar våra kunder och intressenter ställer på oss gör att vi hela tiden måste se nya möjligheter, bla minimera vår miljöpåverkan. Vi har alltid förespråkat KVALITÉTSPRODUKTER då det ger den bästa ekonomin för din egen plånbok och arbetsmiljö samt för vår gemensamma miljö - billiga produkter av "slit-o-släng" typ vinner ingen på!

 

Certifikat och verksamhetspolicy hittar du här