Effektivisera Era inköpsprocesser och frigör viktiga resurser

Se film     ​Läs mer

Visst! Inköpspriser för verktyg, maskiner och förnödenheter är viktiga. Men tyvärr är detta bara en liten del av totalkostnaderna, "bara toppen av isberget". Logistik, service, produktionsstörningar samt lager och administrativa kostnader bidrar också till slutnotan. Om vi tillsammans kan få kontroll på alla dessa delar kan vi också hjälpa er att sänka totalkostnaderna. Därför skapade vi BIG Total Service Provider, en tjänst som tar ett helhetsgrepp runt ditt företags försörjning av verktyg, skydd, maskiner, förnödenheter och övrigt indirekt material.