Automatservice

Tillgång till viktiga och kritiska produkter dygnet runt

Se film     ​Läs mer

Att ha rätt produkt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för många verksamheter. Ett traditionellt lager med begränsade öppettider och ofullständig lagerhållning har sina begränsningar. AutomatService löser problemen och av erfarenhet minskar Era inköp samt ni har full koll på produktuttagen.
AutomatService är en tjänst för säker förvaring där alla Era förnödenheter lagerhålls hos Er. Skåpen placeras strategiskt ut på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Besparing från dag 1

Full kontroll av kostnaden

Support, service, installation och besparingsanalys ingår