Utbildning - Academy Customer

Utbildningar branschanpassade för proffs

Se film     ​Läs mer

Idag ställs höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. Med en välutbildad personal minimerar du risken för
olyckor, sjukfrånvaro och skadeståndskrav.

Vi på Skydd & Verktyg erbjuder dig och ditt företag olika branschanpassade utbildningar. Detta är en viktig del i vårt kunderbjudande och vårt säkerhetsarbete. Säkerhet kommer bl.a. från rätt produkter, rätt utbildning och rätt inställning. Vi har ett urval av utbildningar som bidrar till bättre, effektivare och säkrare arbetsplatser. Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas rekommenderade kursplaner. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetstagaren är medansvarig för att ha rätt utbildning för arbetet. Godkänd kursdeltagare får ett kompetensbevis med foto.